Slovník


Glossary, Dictionary, Abbreviations

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Next)
  ALL

A

AECS

Asociace evropských organizací celiaků

Entry link: AECS

AGA

Protilátky proti gliadinu.

Entry link: AGA

Alergen

Látka (bílkovina), která může způsobit alergickou reakci.

Entry link: Alergen

Aminokyselina

Aminokyseliny jsou stavebními kameny bílkovin.

Entry link: Aminokyselina

Ataxie

Toto je neurologický příznak charakterizovaný poruchou správné koordinace vůlí ovládaných pohybů, který zahrnuje abnormalitu chůze. 

Entry link: Ataxie

Autoimunitní onemocnění štítné žlázy

Autoimunitní postižení štítné žlázy se může projevit jako nadměrná nebo snížená funkce štítné žlázy. Štítná žláza produkuje hormony, které ovlivňují hlavně rychlost metabolismu a syntézu bílkovin.

Entry link: Autoimunitní onemocnění štítné žlázy

Autoimunitní porucha jater

U autoimunitního onemocnění jater napadá lidský imunitní systém vlastní játra a žlučovody, což vede ke zhoršení funkce těchto orgánů.

Entry link: Autoimunitní porucha jater

Autoprotilátky

Proteiny tvořené imunitními buňkami, působící proti tkáni vlastního těla.

Entry link: Autoprotilátky

B

Bílkovina

Jedna ze tří základních živin/makronutrientú využívaných lidským tělem jako zdroje energie (kalorií). Proteiny jsou komplexní organické sloučeniny, skládající se z řetězců aminokyselin.

Entry link: Bílkovina

Biopsie

Vyšetření vzorků tkání nebo buněk těla, které byly odebrány k určení přítomnosti, příčiny nebo rozsahu onemocnění. Vyšetření se obvykle provádí pomocí mikroskopu a v některých případech i chemickým rozborem tkáně. Existují různé druhy biopsií: někdy je potřeba odebrat pouze velmi malé vzorky tkáně, zatímco jindy odebereme vzorky větší.

Entry link: Biopsie

C

Celiakální krize

Velmi vzácná, ale závažná komplikace neléčené celiakie charakterizovaná akutními a závažnými gastrointestinálními příznaky spolu se známkami dehydratace a podvýživy. Vyžaduje léčbu v nemocnici, intravenózními tekutinami.

Entry link: Celiakální krize

Chromozóm

Vláknité struktury umístěné uvnitř buněčných jader, obsahující genetickou informaci napsanou v molekulách DNA, které tak poskytují informace k stavbě našeho těla.

Entry link: Chromozóm

Cukrovka 1 typu

Cukrovka 1. typu je nevratný stav, při kterém jsou buňky produkující inzulín v pankreatu zničeny autoimunitním procesem. Pankreas proto již nemůže produkovat dostatečné množství inzulínu. Bez inzulínu nemohou buňky těla absorbovat glukózu (cukr), kterou potřebují pro svůj energetický metabolismus. Špatná produkce inzulínu proto vede k vysokým hladinám glukózy v krvi a narušenému energetickému metabolismu. V důsledku toho jsou nutné denní injekce inzulínu.

Entry link: Cukrovka 1 typu

D

Dermatitis herpetiformis Duhring

Těžká svědivá kožní vyrážka spojená s celiakií.

Entry link: Dermatitis herpetiformis Duhring

Dextróza

Dextróza je jednoduchý cukr, který je chemicky identický s glukózou, což je typ cukru, který se měří jako krevní cukr.

Entry link: Dextróza

DGP

Protilátky proti deamidovaným gliadinovým peptidům, které jsou součástí bílkoviny lepku. „Deamidovaný“ znamená, že náš tělu vlastní enzym zvaný tkáňová transglutamináza, již chemicky upravil původní strukturu lepku.

Entry link: DGP

DH

Dermatitis herpetiformis Duhring. Těžká svědivá kožní vyrážka spojená s celiakií.

Entry link: DH

Diabetes typu 2

Je chronická metabolická porucha, která se vyznačuje vysokou hladinou cukru v krvi po delší dobu. Buňky těla se stávají rezistentními vůči inzulínu, který je obvykle zodpovědný za absorpci glukózy v buňkách těla. Pokud se neléčí, může mít vážné krátkodobé a dlouhodobé komplikace, protože neobvykle vysoká hladina cukru v krvi může ovlivnit cévy v několika orgánech, což vede k několika zdravotním problémům. Léčba obvykle zahrnuje úpravu stravovacích návyků, redukci nadváhy, fyzické cvičení a užívání léků. V závažných případech může být nutné podávání denní injekce inzulínu.

Entry link: Diabetes typu 2

Dizygotické dvojče

Dvojčata, která se vyvíjejí ze dvou různých vajíček. Další termín je „dvouvaječná dvojčata“ nebo „bratrská dvojčata“.

Entry link: Dizygotické dvojče

Dna

Dna je typ artritidy, která způsobuje zánět, obvykle v jednom kloubu, který začíná náhle. Dnavá artritida je způsobena usazováním krystalů kyseliny močové v kloubu.

Entry link: Dna

Downův syndrom

Syndrom daný chromozomální odchylkou/abnormalitou, kdy existují tři kopie chromozomu 21 místo dvou. Vyznačuje se určitým stupněm mentálního postižení, malou postavou, nízkým svalovým tonusem s charakteristickými fyzickými rysy (plochá tvář, šikmé oči, malá ústa s vyčnívajícím jazykem atd.).

Entry link: Downův syndrom

Duodenum

První část tenkého střeva, důležitá pro vstřebávání různých živin.

Entry link: Duodenum

dvojitě zaslepené placebo

Klinická studie nebo test zahrnující lidské účastníky, kdy se testuje určitá léčba nebo intervence ve srovnání s placebem. Aby se zabránilo subjektivní interpretaci, výzkumník ani účastník studie nevědí, kdo dostává jakou léčbu. Poté, co jsou shromážděny všechny údaje a byly dokončeny analýzy dat, provede se odstranění zaslepení v jednotlivých skupinách, aby se zjistilo, která léčba byla účinnější.

Entry link: dvojitě zaslepené placebo

E

EMA

Protilátky proti endomysiu.

Entry link: EMA

EMA-IgA

Protilátky (= imunoglobuliny) třídy IgA proti tkáňové transglutamináze; jedná se o krevní marker, který je specifický pro celiakii a snadno se analyzuje, proto by měl být prvním diagnostickým krokem v testování celiakie.

Entry link: EMA-IgA

Endomysium

Znamená „uvnitř svalu“ a je to vrstva pojivové tkáně, která obklopuje každou jednotlivou svalovou buňku.

Entry link: Endomysium

Endoskopie

Lékařská procedura používající endoskop, který je osvětlený optickým, obvykle štíhlým a trubicovým nástrojem, k nahlédnutí hluboko do různých oblastí těla, např. do břicha.

Entry link: Endoskopie

Enzym

Různé typy enzymů mají v našem těle různé funkce, např. některé fungují jako drobné nůžky, které dále rozkládají složky potravy nebo upravují určité molekuly.

Entry link: Enzym

ESPGHAN

European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition

Entry link: ESPGHAN

Exokrinní

Sekrece tělních žláz na vnější povrchy, které jsou v kontaktu s prostředím, např. pot, který je vytvářen žlázami v kůži nebo trávicími šťávami, které jsou produkovány slinivkou břišní a uvolňovány do střev za účelem rozložení složek potravy.

Entry link: Exokrinní

F

Flotát

Je také známý jako kyselina listová a vitamin B9. Patří do skupiny vitamínů B.

Entry link: Flotát

FODMAP

Jsou to druhy krátkých sacharidů, které se špatně vstřebávají v tenkém střevě. Místo toho jsou transportovány do tlustého střeva, kde jsou fermentovány střevními bakteriemi. Potravinami s vysokým obsahem FODMAPS jsou zrna (pšenice, ječmen, žito), některá zelenina (červená řepa, fenykl, hrášek), luštěniny, mléčné výrobky a mnoho druhů ovoce. Dieta s nízkým obsahem FODMAP by nikdy neměla být zahájena bez doporučení lékaře a konzultace s dietologem / výživovým poradcem.

Entry link: FODMAP

G

Gastroenterolog

Lékař, který se specializuje na nemoci trávicího systému.

Entry link: Gastroenterolog

Geny

Geny jsou základní jednotkou dědičnosti, jsou tvořeny DNA. Geny jsou instrukcí uvnitř buňky, jak tvořit molekuly bílkoviny. Představují "výrobní plán" pro každou molekulu tvořící naše tělesné struktury nebo molekuly zodpovědné za metabolismus.

Entry link: Geny

Gliadin

Část molekuly lepku.

Entry link: Gliadin

Glukózový sirup

Glukózový sirup je vyroben ze škrobu. Glukózový sirup se používá v potravinách k oslazení, změkčení textury a přidání objemu. Je bez lepku, nezávisle na cereálním / biologickém zdroji, ze kterého je vyroben.

Entry link: Glukózový sirup

Glutamine

This is often confused with gluten. It is however an amino acid (=building block of a protein) and should not be confused with gluten. Another frequently used misspelling of gluten is the term "glutein".

Entry link: Glutamine

Glykemický index

Glykemický index (GI) vyjadřuje relativní odhad sacharidů v potravinách podle toho, jak ovlivňí hladinu cukru v krvi. Svou hodnotou nám říká, jak rychle se zvedne hladina glykémie (cukru v krvi) po konzumaci dané potraviny.

Entry link: Glykemický index

H

HBA1c

HbA1c - Glykovaný hemoglobin, je krevní test, který koreluje s průměrnou hladinou glukózy v krvi člověka za několik měsíců. Používá se jako screeningový a diagnostický test na prediabetes a cukrovku.

Entry link: HBA1c

Histologie

Vyšetření tkáně pod mikroskopem.

Entry link: Histologie

HLA

Komplex genů kódující proteiny hlavního histokompatibilního komplexu u člověka. Tyto proteiny nacházející se na povrchu buněk a jsou odpovědné za regulaci imunitního systému u lidí.

Entry link: HLA

HLA-DQ2

Jedna ze specifických genetických variant, které jsou silně spojeny s celiakií.

Entry link: HLA-DQ2

HLA-DQ2/DQ8

Specifické genetické varianty HLA systému, které jsou silně spojeny s celiakií a také s dalšími autoimunitními chorobami, jako je diabetes typu 1.

Entry link: HLA-DQ2/DQ8

HLA-DQ8

Jedna ze specifických genetických variant, které jsou silně spojeny s celiakií.

Entry link: HLA-DQ8

Hybridy

Pěstování nebo chov rostlin nebo zvířat různých odrůd, druhů nebo ras; také nazývaný křížení.

Entry link: Hybridy

Hyperglykemický

Abnormálně vysoká hladina glukózy v krvi.

Entry link: Hyperglykemický

Hyperplazie krypty

Jde o prodloužení délky krypt ve tkáních, které je výsledkem buněčné proliferace.

Entry link: Hyperplazie krypty

Hypoglykemický

Abnormálně nízká hladina glukózy v krvi.

Entry link: Hypoglykemický

Hypoproteinemie

Abnormálně nízká hladina proteinů v krvi. Může mít několik příčin, například velmi nízký příjem bílkovin, malabsorpce nebo různá onemocnění, jako je postižení jater nebo ledvin. Důsledkem hypoproteinemie je výskyt edému, tj. otoku v různých částech lidského organizmu v důsledku abnormálního nahromadění tekutin.

Entry link: Hypoproteinemie

Hyposplenismus

Zhoršená funkce sleziny, což vede ke zvýšenému riziku infekcí.

Entry link: Hyposplenismus

I

IEL

Speciální imunitní buňky nacházející se ve sliznici, např. v gastrointestinálním traktu a v reprodukčním traktu. Jakmile se setkají s bílkovinami, které považují za potenciální nebezpečí, např. bakteriemi nebo viry, reagují usmrcením infikovaných buněk. Počet intraepiteliálních lymfocytů je u probíhajícího zánětu zvýšený, např. u celiakie.

Entry link: IEL

IgA

Protilátky (imunoglobuliny) typu A. Tento typ se většinou vyskytuje ve sliznicích, např. v tenkém střevě, dýchacích cestách a dokonce i v slzách a slinách.

Entry link: IgA

IgA antibodies

V našem těle existuje pět typů protilátek zvaných imunoglobuliny (Ig), jmenovitě IgA, IgM, IgD, IgE a IgG. IgA nás chrání před slizničními infekcemi, infekcemi sliznic dýchacích cest, pohlavního a zažívacího traktu.

Entry link: IgA antibodies

IgE

Protilátky (imunoglobuliny) typu E. Tento typ se podílí na vývoji alergií. Je to nejméně hojný typ protilátek, ale může vyvolat velmi silnou imunitní odpověď.

Entry link: IgE

IgG

Protilátky (imunoglobuliny) typu G. IgG tvoří asi 80% všech protilátek, což je klíčové pro dobře fungující imunitní odpověď.

Entry link: IgG

Imunitní systém

Obranný systém našeho těla, který zahrnuje mnoho biologických struktur a procesů v organismu. Je odpovědný za rozlišení člověka od všeho cizího a za ochranu jeho těla před infekcemi a cizími látkami, např. viry a bakterie.

Entry link: Imunitní systém

Imunoglobulin

Je další slovo pro protilátku. Imunoglobuliny jsou produkovány speciálními imunitními buňkami. Imunoglobuliny se navážou na cizorodé látky, jako jsou bakterie nebo viry, a pomáhají je ničit. Existují různé třídy imunoglobulinů (IgA, IgD, IgE, IgG a IgM), ale všechny mají stejný úkol, neutralizovat patogeny.

Entry link: Imunoglobulin

intervenční studie

Studie, které obvykle náhodně rozdělují účastníky do skupin, které dostávají různé předdefinovanou léčbu, např. různé protokoly zavádění lepku. Účastníci studie jsou poté sledováni po dlouhou dobu a v kontrolovaném prostředí. Tyto studie se provádějí za účelem testování konkrétních hypotéz. Pomocí těchto studií můžete vytvořit nebo vyvrátit vazbu/vztah mezi příčinou a účinkem. Všechny tyto studie musí získat povolení od etické komise, bez ohledu na to, zda intervence zahrnuje léky nebo ne.

Entry link: intervenční studie

Intraepiteliální lymfocyty

Speciální imunitní buňky nacházející se ve sliznici, např. v gastrointestinálním traktu a v reprodukčním traktu. Jakmile se setkají s bílkovinami, které považují za potenciální nebezpečí, např. bakteriemi nebo viry, reagují usmrcením infikovaných buněk. Počet intraepiteliálních lymfocytů je u probíhajícího zánětu zvýšený, např. u celiakie.

Entry link: Intraepiteliální lymfocyty

Inzulín

Přírozený hormon produkovaný slinivkou břišní, který řídí hladinu glukózy v krvi tím, že umožňuje vstup glukózy do buňěk našeho těla.

Entry link: Inzulín

J

Juvenilní idiopatická artritida

Zánět kloubů neznámé příčiny. Je to nejběžnější forma artritidy (tj. zánětu kloubů) u dětí a dospívajících. Obvykle způsobuje přetrvávající bolesti kloubů, otoky a ztuhlost. Nemoc může trvat jen několik měsíců, ale může se také stát chronickou.

Entry link: Juvenilní idiopatická artritida

K

Kardiovaskulární onemocnění

Cardiovascular diseases (CVDs) are a group of disorders of the heart and blood vessels.

Entry link: Kardiovaskulární onemocnění

Klky

Malé prstovité výběžky sliznice, které zasahují do lumen tenkého střeva. Klky zvětšují vnitřní povrch střeva a zvětšují tím plochu k střebávání.

Entry link: Klky

Koagulopatie

Koagulopatie se také nazývá porucha srážlivosti. Schopnost krve vytvářet sraženiny je narušena, což vede k prodlouženému a nadměrnému krvácení.

Entry link: Koagulopatie

Kožní prick testování

Metoda pro testování alergií propíchováním kůže jehlou a zavedením kapky naředěného alergenu. Pokud se objeví kožní reakce, může to znamenat, že tělo reaguje alergicky na testovaný alergen.

Entry link: Kožní prick testování

Křivice

Změkčení kostí u dětí, obvykle způsobené nedostatkem vitaminu D. Může to mít za následek časté zlomeniny kostí a deformaci kostí, například křivých nohou.

Entry link: Křivice

Krypta

Jedná se o prohlubeň - "údolí" nebo tubulární výklenek ve sliznici střeva (tenkého i tlustého).

Entry link: Krypta

L

Laktóza

Enzym, který štěpí mléčný cukr laktózu na glukózu a galaktózu.

Entry link: Laktóza

Lymfom

Lymfom je typ rakoviny imunitního systému a bílých krvinek. Pokud se vyvíjí v tenkém střevě, nazývá se intestinální lymfom. Je to vzácná komplikace celiakie. Prognóza závisí na mnoha faktorech, jakými jsou pokročilost a progrese nádoru, reakce na léčbu a celkový zdravotní stav pacienta.

Entry link: Lymfom

M

Makronutrient

Makronutrienty jsou největší skupinou živin, které tělo potřebuje, a zahrnují bílkoviny, sacharidy a tuky.

Entry link: Makronutrient

Maltodextriny

Typ cukru, který se používá jako přísada do potravin. Maltodextrin je snadno stravitelný, vstřebává se stejně rychle jako glukóza a může být buď středně sladký nebo téměř bez chuti. Běžně se používá k výrobě nealkoholických nápojů a cukrovinek. Lze jej také najít jako přísadu do řady dalších zpracovaných potravin.

Entry link: Maltodextriny

Metabolický syndrom

Metabolický syndrom je skupina stavů - zvýšený krevní tlak, vysoká hladina cukru v krvi, přebytečný tělesný tuk kolem pasu a abnormální hladiny cholesterolu nebo triglyceridů - které se vyskytují společně, což zvyšuje riziko srdečních onemocnění, cévní mozkové příhody a cukrovky.

Entry link: Metabolický syndrom

Migréna

Pravidelné záchvaty středně silné až silné bolesti hlavy, často doprovázené nevolností, zvracením, závratěmi a citlivostí na světlo a zvuk.

Entry link: Migréna

Mikroživiny

Živiny, které jsou potřebné pouze v malém množství (méně než 100 mg denně). Neposkytují energii, ale jsou důležité pro různé tělesné funkce. Skupina mikroživin zahrnuje vitamíny, některé minerály a stopové prvky. Naproti tomu jsou makroživiny, které jsou vyžadovány ve větším množství. Zahrnují tuky, bílkoviny a sacharidy a lze je použít k výrobě energie.

Entry link: Mikroživiny

Minerály

Minerál, z hlediska výživy, je anorganická sloučenina, která je v malém množství potřebná pro regulaci procesů a zdraví vašeho těla. Existují dvě základní třídy. Existují makro minerály, minerály, které tělo potřebuje v relativně velkém množství, větší než stopové minerály, které tělo potřebuje v relativně malém množství. Mezi různé typy makro minerálů patří vápník, sodík a draslík. Příklady stopových minerálů jsou železo, fluorid a jód.

Entry link: Minerály

Monozygotické dvojče

Dvojčata, která se vyvíjejí z jednoho vajíčka. Další termín je „jednovaječná dvojčata“.

Entry link: Monozygotické dvojče

Myokarditida

Zánět srdečního svalu.

Entry link: Myokarditida

N

Nenasycený tuk

Druh tuku, který je při pokojové teplotě tekutý a je rostlinného původu, například olivový, arašídový, kukuřičný, bavlníkový, slunečnicový, světlicový nebo sojový olej. Nenasycené tuky jsou zdravější než tuky nasycené.

Entry link: Nenasycený tuk

Nízká porodní váha

Je definována Světovou zdravotnickou organizací jako porodní hmotnost novorozence 2 499 g nebo méně, bez ohledu na gestační věk.

Entry link: Nízká porodní váha

O

Onemocnění srdce

Onemocnění srdce popisuje řadu stavů, které postihuje vaše srdce, včetně onemocnění krevních cév, jako je ischemická choroba srdeční; problémy se srdečním rytmem (arytmie); a vrozené srdeční vady, mimo jiné.

Entry link: Onemocnění srdce

P

Pankreatická nedostatečnost

Exokrinní nedostatečnost/insuficience pankreatu znamená, že slinivky břišní nedokáže vytvořit dostatek enzymů potřebných k rozložení potravy během trávení. Výsledkem je, že živiny nemohou být správně absorbovány. Endokrinní nedostatečnost pankreatu znamená, že pankreas neprodukuje dostatek hormonu - inzulínu, který pomáhá buňkám využívat cukr jako zdroj energie.

Entry link: Pankreatická nedostatečnost

Patogen

Infekční agens, které může vyvolat onemocnění, např. virus nebo bakterie.

Entry link: Patogen

Peptidy

jsou proteinové fragmenty.

Entry link: Peptidy

Pevné jídlo

Jakákoli tuhá strava (ne tekutiny), která je zdrojem výživy. Tento termín se často používá ve smyslu: odstavení od mléčné výživy a nemléčných potravinovývh doplňků, tj. všech potravin kromě mateřského mléka nebo kojenecké mléčné výživy.

Entry link: Pevné jídlo

ppm

To se rovná jednotce mg / kg.

Entry link: ppm

Předčasný porod

Je narozením dítěte dřív než v 37. gestačním týdnu.

Entry link: Předčasný porod

Psoriáza

Je autoimunitní onemocnění charakterizované červenými, svědivými a šupinatými kožními skvrnami. Tyto skvrny mohou pokrývat pouze určité části nebo dokonce celé tělo. Předpokládá se, že jde o genetické onemocnění vyvolané faktory prostředí, např. léky nebo stres. Není plně vyléčitené, ale příznaky lze zmírnit.

Entry link: Psoriáza

R

Rakovina

Termín pro onemocnění, při kterých se abnormální buňky bez kontroly dělí a mohou napadnout okolní tkáně. Rakovinné buňky se mohou také šířit do jiných částí těla prostřednictvím krevního a lymfatického systému.

Entry link: Rakovina

Refrakterní sprue

Pokud symptomy a příznaky celiakie nevymizí nebo se objeví znovu, přestože byla dodržována přísná bezlepková dieta, nazývají zdravotnící tento stav refrakterní sprue.

Entry link: Refrakterní sprue

Remise

Klidové období nemoci, během kterého se příznaky / symptomy nemoci zmírňují nebo ustupují.

Entry link: Remise

Rotavirus

Virus, který způsobuje silný průjem, zejména u kojenců.

Entry link: Rotavirus

S

Sacharid

Sacharidy jsou jednou ze tří základních živin/makronutrientú (spolu s bílkovinami a tuky), které tvoří naší stravu. Jsou to v podstatě molekuly cukru v různých kombinacích. Škrob, s velmi dlouhým řetězcem molekul cukru, je nejčastějším sacharidem v naší stravě.

Entry link: Sacharid

Sedace

Anestetikum se podává většinou injekčně, aby byl pacient klidný nebo spal.

Entry link: Sedace

Selektivní nedostatek IgA

Primární imunodeficience charakterizovaná nedetekovatelnou hladinou imunoglobulinu A (IgA) v krvi a sekretech, bez deficitu imunoglobulinu v ostatních třídách. Imunoglobulin je jiné slovo pro protilátku.

Entry link: Selektivní nedostatek IgA

Sliznice

Je ochranná vrstva pokrývající vnitřek střeva a dalších orgánů, jako jsou nos, ústa a oči. Kromě ochrany těchto orgánů produkuje hlen, který pomáhá posouvat stravu střevem a dále sliznice napomáhá vstřebávat živiny v tenkém střevě, protože obsahuje specializované absorpční buňky.

Entry link: Sliznice

Srdeční nedostatečnost

Neschopnost srdce účinně pumpovat krev do orgánů a tkání tam, kde je to potřeba.

Entry link: Srdeční nedostatečnost

Syndrom dráždivého tračníku

Běžná gastrointestinální porucha zahrnující poruchu střevní pohyblivosti - (kontraktibility/motility) a zvýšené střevní citlivosti (viscerální hypersenzitivita/přecitlivělost) charakterizovaná bolestmi břicha, břišním nepohodlím, plynatostí, nadýmáním, hlenem ve stolici a poruchou vyprazdňování typu zácpy nebo průjmu a nebo střídáním průjmu a zácpy.

Entry link: Syndrom dráždivého tračníku

T

Tenké střevo

Část gastrointestinálního traktu mezi žaludkem a tlustým střevem. V tenkém střevě probíhá většina finální absorpce potravy. Tenké střevo má tři odlišné oblasti - duodenum, jejunum a ileum (dvanáctník, lačník a kyčelník).

Entry link: Tenké střevo

TGA

Protilátky proti tkáňové transglutamináze.

Entry link: TGA

TGA-IgA

Protilátky (= imunoglobuliny) třídy IgA proti tkáňové transglutamináze; jedná se o krevní marker, který je specifický pro celiakii a snadno se analyzuje, proto by měl být prvním diagnostickým krokem v testování celiakie.

Entry link: TGA-IgA

tkáňová transglutamináza

Jedná se o speciální enzym, který je znám jako autoantigen u celiakie.

Entry link: tkáňová transglutamináza

Tlusté střevo

Tlusté střevo je poslední část gastrointestinálního traktu. Jeho funkcí je absorbovat vodu a skladovat a vylučovat nestrávené zbytky tráveniny ve formě stolice.

Entry link: Tlusté střevo

Tuk

Tuk je jsou jednou ze tří základních živin/makronutrientú v naší stravě. Konzumujeme různé druhy tuků: nasycené tuky, "trans-tuky" (trans-izomery mastných kyselin) a nenasycené tuky. Nenasycený tuk je obecně zdravější než nasycené tuky a trans-tuky. 

Entry link: Tuk

U

Ulcerative jejunitis

Inflammation of a certain part of the small intestine (called jejunum). It is characterized by ulceration, i.e. the development of lesions in the lining of the small intestine. It is a rare complication in refractory sprue. Treatment is difficult and may even require surgery to remove the areas affected by ulcers.

Entry link: Ulcerative jejunitis

V

Vápník

Vápník je minerál, který se přirozeně nachází v potravinách, zejména v mléčných výrobcích se vyskytuje vysoké množství. Vápník je nezbytný pro mnoho normálních funkcí vašeho těla, zejména pro tvorbu a údržbu kostí.

Entry link: Vápník

Vilózní atrofie

Nastává, když se střevní klky (= prstovité výběžky v tenkém střevě, které zvětšují povrch střeva) oplošťují a zanechávají prakticky vyhlazený povrch střeva se sníženou resorpní kapacitou. 

Entry link: Vilózní atrofie

Vitamín B12

Tento vitamín je důležitý pro normální formování červených krvinek a funkci nervových vláken. Nedetekovaný a neléčený deficit vitamínu B12 může vést k anémii a trvalému poškození nervů a mozku.

Entry link: Vitamín B12

Vitamíny

Vitamíny jsou skupinou látek, které jsou potřebné pro normální funkci, růst a vývoj buněk. Existuje 13 základních vitamínů. 

Entry link: Vitamíny

Vitamíny B

Skupina vitamínů rozpustných ve vodě, hrající důležitou roli v metabolismu buněk. Komplex zahrnuje kyselinu pantothenovou, niacin, biotin, kyselinu listovou, riboflavin (vitamin B2), thiamin (vitamin B1), vitamin B6 a vitamin B12 (kobalamin).

Entry link: Vitamíny B

Vitamíny rozpustné v tucích

Vitaminy rozpustné v tucích jsou ty, které se rozptýlí a ukládají v tucích. Vitamíny A, D, E a K jsou vitamíny rozpustné v tucích. Na rozdíl od vitamínů rozpustných ve vodě se vitamíny rozpustné v tucích ukládají v těle. Protože se mohou hromadit po dlouhou dobu, je možné vyvinout toxicitu z jejich nadměrné konzumace.

Entry link: Vitamíny rozpustné v tucích

Vitiligo

Je kožní onemocnění charakterizované kožními skvrnami se ztrátou pigmentu. To znamená, že tyto skvrny mají světlejší barvu ve srovnání s normální barvou pleti dané osoby. Příčina je obvykle neznámá, ale předpokládá se, že spouštěčem může být autoimunitní onemocnění. Léčba není známa.

Entry link: Vitiligo

Vláknina

Složka ovoce, zeleniny a obilí, kterou nelze trávit. Vláknina má zásadní význam pro podporu trávení; pomáhá tělu pohybovat potravou trávicím traktem.

Entry link: Vláknina

W

Williams-Beurenův syndrom

Část chromozomu 7 chybí. Willams-Beurenův syndrom je charakterizován mírným až středně těžkým mentálním postižením a problémy se srdcem a cévami. Jedinci mají společenskou osobnost, výrazné verbální schopnosti a typické rysy obličeje.

Entry link: Williams-Beurenův syndrom

Z

Zánět

Komplexní biologická odpověď lidského těla, projevem jsou zarudnutí, teplo, otoky a bolest v důsledku infekce, podráždění nebo poranění. Zánět může být vnější nebo vnitřní.

Entry link: Zánět

Ž

Železo

Nezbytný minerál. Je potřebný pro transport kyslíku v krvi.

Entry link: Železo


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Next)
  ALL