Autoprotilátky

Proteiny tvořené imunitními buňkami, působící proti tkáni vlastního těla.

» Slovník