Slovník


Glossary, Dictionary, Abbreviations

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Next)
  ALL

A

AECS

Asociace evropských organizací celiaků

Entry link: AECS

AGA

Protilátky proti gliadinu.

Entry link: AGA

Alergen

Látka (bílkovina), která může způsobit alergickou reakci.

Entry link: Alergen

Aminokyselina

Aminokyseliny jsou stavebními kameny bílkovin.

Entry link: Aminokyselina

Ataxie

Toto je neurologický příznak charakterizovaný poruchou správné koordinace vůlí ovládaných pohybů, který zahrnuje abnormalitu chůze. 

Entry link: Ataxie

Autoimunitní onemocnění štítné žlázy

Autoimunitní postižení štítné žlázy se může projevit jako nadměrná nebo snížená funkce štítné žlázy. Štítná žláza produkuje hormony, které ovlivňují hlavně rychlost metabolismu a syntézu bílkovin.

Entry link: Autoimunitní onemocnění štítné žlázy

Autoimunitní porucha jater

U autoimunitního onemocnění jater napadá lidský imunitní systém vlastní játra a žlučovody, což vede ke zhoršení funkce těchto orgánů.

Entry link: Autoimunitní porucha jater

Autoprotilátky

Proteiny tvořené imunitními buňkami, působící proti tkáni vlastního těla.

Entry link: Autoprotilátky

B

Bílkovina

Jedna ze tří základních živin/makronutrientú využívaných lidským tělem jako zdroje energie (kalorií). Proteiny jsou komplexní organické sloučeniny, skládající se z řetězců aminokyselin.

Entry link: Bílkovina

Biopsie

Vyšetření vzorků tkání nebo buněk těla, které byly odebrány k určení přítomnosti, příčiny nebo rozsahu onemocnění. Vyšetření se obvykle provádí pomocí mikroskopu a v některých případech i chemickým rozborem tkáně. Existují různé druhy biopsií: někdy je potřeba odebrat pouze velmi malé vzorky tkáně, zatímco jindy odebereme vzorky větší.

Entry link: Biopsie


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Next)
  ALL