Biopsie

Vyšetření vzorků tkání nebo buněk těla, které byly odebrány k určení přítomnosti, příčiny nebo rozsahu onemocnění. Vyšetření se obvykle provádí pomocí mikroskopu a v některých případech i chemickým rozborem tkáně. Existují různé druhy biopsií: někdy je potřeba odebrat pouze velmi malé vzorky tkáně, zatímco jindy odebereme vzorky větší.

» Slovník