Geny

Geny jsou základní jednotkou dědičnosti, jsou tvořeny DNA. Geny jsou instrukcí uvnitř buňky, jak tvořit molekuly bílkoviny. Představují "výrobní plán" pro každou molekulu tvořící naše tělesné struktury nebo molekuly zodpovědné za metabolismus.

» Slovník