Topic outline

 • Úvod

  Welcome to this Course!

  S 5 miliony lidí postižených v Evropské unii, je celiakie (CD) jedním z nejčastějších chronických onemocnění u dětí i dospělých. Přestože spolehlivé sérologické markery umožňují snadné a levné testování, mnoho pacientů zůstává neodhaleno a zbytečně trpí symptomy a potenciálními dlouhodobými zdravotními následky. Jedním z důvodů poddiagnostikovanosti je to, že se celiakie může projevovat celou řadou symptomů, a je proto považována za klinického chameleona.

  Pokud je pacient identifikován a dodržují se odborná doporučení, diagnóza je obvykle jednoduchá. Je však důležité vědět o úskalích a nespolehlivých testech, aby se předešlo chybné diagnostice.

  Léčbou celiakie je přísná a celoživotní bezlepková dieta, která je velmi účinná, ale zároveň má zásadní vliv na každodenní život pacienta, jeho stravovací návyky a psychickou pohodu.

  Zveme vás, abyste se dozvěděli více o této běžné nemoci způsobené jídlem, abyste uměli identifikovat pacienty s celiakií, pro které bude bezlepková dieta prospěšná.

    Unit 1 Background, Clinical Manifestation & Diagnosis of Celiac Disease Unit 2 Therapy and Monitoring of Celiac Disease

  Další informace: 

  Technical Settings

  About Focus IN CD

  Conflict of Interest Statement

  Legal Notice and Disclaimer

  Privacy Policy

  Contact

   
  • Oddíl 1 – Základní informace, klinické projevy a diagnostika celiakie

   Welcome to Unit 1 Background, Clinical Manifestation & Diagnosis of Celiac Disease


   V lekci 1 získáte informace o prevalenci celiakie v běžné populaci a v rizikových skupinách. Zjistíte, jaké jsou dopady genetické predispozice a potenciálních faktorů prostředí, které se mohou podílet na vývoji celiakie. 

   Celiakie se může projevovat širokou škálou příznaků, které nezůstávají omezeny pouze na gastrointestinální trakt. Dobrá znalost těchto příznaků je důležitá, protože umožňuje identifikovat pacienty, kteří mají být testováni. 

   V rámci této lekce poznáte také různé diagnostické přístupy a dozvíte se, které testy jsou spolehlivé. Zároveň se obeznámíte s různými faktory a problémy, které mohou vést k falešně negativní nebo falešně pozitivní diagnóze celiakie. 

   Předpokládaná doba k prostudování tohoto materiálu je zhruba 75 minut.   Zde si prohlédněte obsah a vzdělávací cíle oddílu 1

   Self-Assessment Unit 1

   Lesson 1 - Celiac Disaese Definiton, Prevalence & Pathogenesis

   Lesson 2 The Celiac Iceberg Clinical Presentation and Symptoms

   Lesson 3 Diagnosing Celiac Disease

   • Oddíl 2 – Léčba a monitorování celiakie

    Welcome to Unit 2 Therapy & Monitoring of Celiac Disease


    Jedinou dostupnou léčbou celiakie je přísná a celoživotní bezlepková dieta. Na bezlepkové dietě dochází ve většině případů ke zlepšení nebo dokonce k úplnému vymizení příznaků, postupně se normalizují hladiny protilátek i střevní sliznice.

    Vzhledem k tomu, že je lepek obsažen v široké škále běžně konzumovaných potravin, může být nezbytná úprava stravy po potvrzené diagnóze velmi náročná. Dobrá znalost bezlepkové diety a jejích dopadů v každodenním životě je nezbytným předpokladem, který nám umožňuje zamezit dietním chybám a neúmyselnému požití lepku.

    Bezlepková dieta umožňuje vyhovět všem nutričním požadavkům a většinou nevyžaduje užívání doplňků stravy. I když je bezlepková dieta obecně zdravá, je zapotřebí pečlivější výběr potravin než u normální stravy, zejména pokud jsou přítomna určitá přidružená onemocnění nebo omezení vyplývající z životního stylu.

    Vedle medicínských aspektů celiakie, včetně kontrolních vyšetření a přítomnosti komorbidit, musí být zdravotničtí pracovníci dobře obeznámeni také s psychosociálními účinky celiakie na pacienty a jejich rodinné příslušníky. Kvalitní osvěta a odborná podpora/poradenství od společností a organizací specializovaných na celiakii a psychologická podpora jsou důležitými faktory, které pomáhají překonat emocionální potíže po zjištění diagnózy.

    Předpokládaná doba k prostudování tohoto materiálu je zhruba 75 minut.


    Zde si prohlédněte obsah a vzdělávací cíle oddílu 2

    Self-Assessment Unit 2

    Lesson 1 The Gluten-free Diet What can Patient with Celiac Disease Eat?

    Lesson 2 Health Risks & Benefits of the Gluten-free Diet

    Lesson 3 Psychosocial Consequences

    Lesson 4 Monitoring of Celiac Disease