Slovník


Glossary, Dictionary, Abbreviations

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

D

Dermatitis herpetiformis Duhring

Těžká svědivá kožní vyrážka spojená s celiakií.

Entry link: Dermatitis herpetiformis Duhring

Dextróza

Dextróza je jednoduchý cukr, který je chemicky identický s glukózou, což je typ cukru, který se měří jako krevní cukr.

Entry link: Dextróza

DGP

Protilátky proti deamidovaným gliadinovým peptidům, které jsou součástí bílkoviny lepku. „Deamidovaný“ znamená, že náš tělu vlastní enzym zvaný tkáňová transglutamináza, již chemicky upravil původní strukturu lepku.

Entry link: DGP

DH

Dermatitis herpetiformis Duhring. Těžká svědivá kožní vyrážka spojená s celiakií.

Entry link: DH

Diabetes typu 2

Je chronická metabolická porucha, která se vyznačuje vysokou hladinou cukru v krvi po delší dobu. Buňky těla se stávají rezistentními vůči inzulínu, který je obvykle zodpovědný za absorpci glukózy v buňkách těla. Pokud se neléčí, může mít vážné krátkodobé a dlouhodobé komplikace, protože neobvykle vysoká hladina cukru v krvi může ovlivnit cévy v několika orgánech, což vede k několika zdravotním problémům. Léčba obvykle zahrnuje úpravu stravovacích návyků, redukci nadváhy, fyzické cvičení a užívání léků. V závažných případech může být nutné podávání denní injekce inzulínu.

Entry link: Diabetes typu 2

Dizygotické dvojče

Dvojčata, která se vyvíjejí ze dvou různých vajíček. Další termín je „dvouvaječná dvojčata“ nebo „bratrská dvojčata“.

Entry link: Dizygotické dvojče

Dna

Dna je typ artritidy, která způsobuje zánět, obvykle v jednom kloubu, který začíná náhle. Dnavá artritida je způsobena usazováním krystalů kyseliny močové v kloubu.

Entry link: Dna

Downův syndrom

Syndrom daný chromozomální odchylkou/abnormalitou, kdy existují tři kopie chromozomu 21 místo dvou. Vyznačuje se určitým stupněm mentálního postižení, malou postavou, nízkým svalovým tonusem s charakteristickými fyzickými rysy (plochá tvář, šikmé oči, malá ústa s vyčnívajícím jazykem atd.).

Entry link: Downův syndrom

Duodenum

První část tenkého střeva, důležitá pro vstřebávání různých živin.

Entry link: Duodenum

dvojitě zaslepené placebo

Klinická studie nebo test zahrnující lidské účastníky, kdy se testuje určitá léčba nebo intervence ve srovnání s placebem. Aby se zabránilo subjektivní interpretaci, výzkumník ani účastník studie nevědí, kdo dostává jakou léčbu. Poté, co jsou shromážděny všechny údaje a byly dokončeny analýzy dat, provede se odstranění zaslepení v jednotlivých skupinách, aby se zjistilo, která léčba byla účinnější.

Entry link: dvojitě zaslepené placebo