Slovník


Glossary, Dictionary, Abbreviations

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Next)
  ALL

I

IEL

Speciální imunitní buňky nacházející se ve sliznici, např. v gastrointestinálním traktu a v reprodukčním traktu. Jakmile se setkají s bílkovinami, které považují za potenciální nebezpečí, např. bakteriemi nebo viry, reagují usmrcením infikovaných buněk. Počet intraepiteliálních lymfocytů je u probíhajícího zánětu zvýšený, např. u celiakie.

Entry link: IEL

IgA

Protilátky (imunoglobuliny) typu A. Tento typ se většinou vyskytuje ve sliznicích, např. v tenkém střevě, dýchacích cestách a dokonce i v slzách a slinách.

Entry link: IgA

IgA antibodies

V našem těle existuje pět typů protilátek zvaných imunoglobuliny (Ig), jmenovitě IgA, IgM, IgD, IgE a IgG. IgA nás chrání před slizničními infekcemi, infekcemi sliznic dýchacích cest, pohlavního a zažívacího traktu.

Entry link: IgA antibodies

IgE

Protilátky (imunoglobuliny) typu E. Tento typ se podílí na vývoji alergií. Je to nejméně hojný typ protilátek, ale může vyvolat velmi silnou imunitní odpověď.

Entry link: IgE

IgG

Protilátky (imunoglobuliny) typu G. IgG tvoří asi 80% všech protilátek, což je klíčové pro dobře fungující imunitní odpověď.

Entry link: IgG

Imunitní systém

Obranný systém našeho těla, který zahrnuje mnoho biologických struktur a procesů v organismu. Je odpovědný za rozlišení člověka od všeho cizího a za ochranu jeho těla před infekcemi a cizími látkami, např. viry a bakterie.

Entry link: Imunitní systém

Imunoglobulin

Je další slovo pro protilátku. Imunoglobuliny jsou produkovány speciálními imunitními buňkami. Imunoglobuliny se navážou na cizorodé látky, jako jsou bakterie nebo viry, a pomáhají je ničit. Existují různé třídy imunoglobulinů (IgA, IgD, IgE, IgG a IgM), ale všechny mají stejný úkol, neutralizovat patogeny.

Entry link: Imunoglobulin

intervenční studie

Studie, které obvykle náhodně rozdělují účastníky do skupin, které dostávají různé předdefinovanou léčbu, např. různé protokoly zavádění lepku. Účastníci studie jsou poté sledováni po dlouhou dobu a v kontrolovaném prostředí. Tyto studie se provádějí za účelem testování konkrétních hypotéz. Pomocí těchto studií můžete vytvořit nebo vyvrátit vazbu/vztah mezi příčinou a účinkem. Všechny tyto studie musí získat povolení od etické komise, bez ohledu na to, zda intervence zahrnuje léky nebo ne.

Entry link: intervenční studie

Intraepiteliální lymfocyty

Speciální imunitní buňky nacházející se ve sliznici, např. v gastrointestinálním traktu a v reprodukčním traktu. Jakmile se setkají s bílkovinami, které považují za potenciální nebezpečí, např. bakteriemi nebo viry, reagují usmrcením infikovaných buněk. Počet intraepiteliálních lymfocytů je u probíhajícího zánětu zvýšený, např. u celiakie.

Entry link: Intraepiteliální lymfocyty

Inzulín

Přírozený hormon produkovaný slinivkou břišní, který řídí hladinu glukózy v krvi tím, že umožňuje vstup glukózy do buňěk našeho těla.

Entry link: Inzulín


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Next)
  ALL