Despre Programul Interreg Europa Centrală Focus IN CD, Programul Transnațional Dunărea și CD SKILLS

Interreg Europa Centrală este un program de politică de coeziune al Uniunii Europene (UE) și face parte din Fondul European de Dezvoltare Regională (ERDF). Cu un buget total de finanțare de 246 de milioane de euro, programul încurajează și sprijină cooperarea dincolo de frontiere și între organizațiile publice și private. Proiectele Interreg CE se încadrează în patru priorități tematice diferite: Inovare, Emisii reduse de dioxid de carbon, Cultură și mediu și Transporturi.

Programul Transnațional Dunărea (DTP) promovează coeziunea economică, socială și teritorială în Regiunea Dunării prin integrarea anumitor politici în domenii prestabilite.

Programul Transnațional Dunărea finanțează proiecte pentru dezvoltarea și implementarea practică a cadrelor de politici, instrumentelor și serviciilor și a investițiilor pilot de scală mică. Sunt căutate complementarități puternice cu ampla Strategie a UE pentru Regiunea Dunării (EUSDR). Bugetul întregului program este de 274 578 077 euro, incluzând suportul UE (231 924 597 €) și echivalentul național (42 653 480 €). Unele proiecte sunt finanțate până la 85% din costuri. Suportul UE derivă din trei fonduri diferite: Fondul de Dezvoltare Regional European (ERDF) (202 095 405,00 €), Instrumentul de Asistență pentru Preaderare II (IPA II) (19 829 192,00 €), Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (10 000 000,00 €).

Proiectul "Focus IN CD - Servicii inovatoare de îngrijire a sănătății centrate pe pacient - avantajele stabilirii unei rețele strânse în Europa Centrală în îngrijirea sănătății pacienților cu boală celiacă", nr. CE111, face parte din prioritatea Inovare. Cu o finanțare de aproape 1,9 milioane de euro, acesta vizează îmbunătățirea substanțială și armonizarea îngrijirii persoanelor cu boală celiacă din Europa Centrală. Doisprezece parteneri din Croația, Germania, Ungaria, Italia și Slovenia sunt implicați activ în această inițiativă remarcabilă. Proiectul CD SKILLS de “Îmbunătățirea managementului bolii celiace în regiunea Dunărea prin creșterea conștientizării, îmbunătățirea cunoștințelor și dezvoltarea competenţelor” răspunde provocărilor existente în domeniul sanitar referitor la managementul bolii celiace în regiunea Dunărea.

Evaluarea deficiențelor regionale referitoare la managementul bolii celiace va fi urmată de introducerea unei strategii educative inovative ce va combina cursurile tradiționale cu metodele moderne, dezvoltarea unor strategii eficiente de detecție a bolii și servicii pilot inovative. Rețeaua transnațională multi-sectorială va facilita schimbul de informație.

Unul dintre principalele aspecte ale acestui proiect este dezvoltarea unor aplicații web sau de calculator, în mod particular programe pentru pacienții cu boală celiacă, dar și pentru profesioniștii din domeniul sanitar tocmai pentru a îmbunătăți cunoștințele referitor la această intoleranță alimentară cronică. Citiți mai multe despre proiectele Focus in CD şi CD SKILLS vizitând paginile de internet http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cd-skills.

Proiectele Focus IN CD şi CD SKILLS răspund dificultăților existente în domeniul sanitar referitoare la managementul bolii celiace în regiunea Central Europeană şi Dunăreană. Activitățile din cadrul proiectului vor crește conștientizarea, îmbunătăți cunoștințele, abilitățile și competențele fiecărei persoane implicate în managementul bolii celiace, îmbunătățind eficient capacitatea sistemului sanitar și al serviciilor sociale în regiunea Dunărea. Proiectul valorifică experienţa proiectului SI-HU LQ-CELIAC.


Last modified: Tuesday, 9 August 2022, 9:50 AM