Despre Programul Transnațional Interreg Dunube și CD SKILLS

Interreg Central Europe este un program de politică de coeziune al Uniunii Europene (UE) și parte a Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR). Cu un buget total de finanțare de 246 milioane EUR, acesta încurajează și sprijină cooperarea dincolo de granițe și între organizațiile publice și private. Proiectele Interreg CE se încadrează în patru priorități tematice diferite, cuprinzând inovație, emisii reduse de carbon, cultură și mediu și transport.

Programul transnațional a Dunării (DTP) promovează coeziunea economică, socială și teritorială în regiunea Dunării prin integrarea politicilor în domenii selectate.

Programul transnațional al Dunării finanțează proiecte pentru dezvoltarea și implementarea practică a cadrelor politice, instrumentelor și serviciilor și investiții-pilot concrete la scară mică. Sunt căutate complementarități puternice cu strategia UE mai largă pentru regiunea Dunării (EUSDR).

Bugetul total al programului este de 274 578 077 euro, inclusiv sprijinul UE (231 924 597 €) și contribuția națională (42 653 480 €). Proiectele selectate sunt finanțate până la 85% din costurile lor. Sprijinul UE provine din trei fonduri diferite: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (202 095 405,00 €), Instrument pentru asistență de preaderare II (IPA II) (19 829 192,00 €), Instrumentul european de vecinătate (ENI) ) (10 000 000,00 €).

Proiectul CD SKILLS „Îmbunătățirea managementului bolii celiace în regiunea Dunării prin creșterea gradului de conștientizare, îmbunătățirea cunoștințelor și dezvoltarea unor competențe mai bune” abordează provocările existente ale sectorului medical în gestionarea bolii celiace în regiunea Dunării.

Evaluarea lacunelor regionale în gestionarea bolii celiace va fi urmată de introducerea unei strategii inovatoare de învățare care combină prelegeri tradiționale și instrumente electronice moderne, dezvoltarea de strategii eficiente de detectare a bolii și de servicii pilot inovatoare. Rețeaua transnațională multisectorială va permite schimbul de cunoștințe.

Unul dintre principalele aspecte ale acestui proiect este dezvoltarea de instrumente electronice, în special programe de învățare electronică pentru pacienții celiaci, dar și pentru profesioniștii din domeniul sănătății, pentru a spori cunoștințele despre această intoleranță alimentară cronică. Aflați mai multe despre proiectul CD SKILLS și vizitați site-ul web al proiectului

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cd-skills

Proiectul CD SKILLS abordează provocările existente ale sectorului medical în gestionarea bolilor celiace în regiunea Dunării. Activitățile proiectului vor crește gradul de conștientizare, îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și competențelor tuturor părților interesate implicate în gestionarea bolii celiace, îmbunătățind în mod eficient capacitatea de asistență medicală și serviciile sociale din regiunea Dunării.

Proiectele valorifică SI-HU LQ-CELIAC.

Last modified: Tuesday, 12 July 2022, 11:45 AM