Nekoliko riječi o Interreg Central Europe i o projektu FOCUS-IN-CD

Interreg Central Europe (CE) je program kohezijske politike Europske unije (EU) i dio Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDG). S ukupnim budžetom od 246 milijuna eura ohrabruje i podržava suradnju izvan granica pojedine zemlje te između javnih i privatnih organizacija. Projekti Interreg CE obuhvaćaju četiri različita tematska područja: Inovaciju, Niska razina ugljika, Kulturu i okoliš te Transport.

Projekt „FOCUS IN CD - Inovativna prema bolesnicima usmjerena zdravstvena skrb – prednosti uspostave uske mreže Središnje Europe u zbrinjavanju bolesnika oboljelih od celijakije”, br. CE111, pripada području Inovacije. Sa sredstvima od gotovo 1,9 milijuna eura ima za cilj značajno poboljšavanje i usklađivanje skrbi za bolesnike s celijakijom u Središnjoj Europi. Dvanaest partnera iz Hrvatske, Njemačke, Mađarske, Italije i Slovenije aktivno je uključeno u tu važnu aktivnost.

Jedan je od glavnih ciljeva projekta razvoj alata za e-učenje, kako za bolesnike tako i za zdravstvene djelatnike, s ciljem unapređenja znanja o ovom kroničnom nepodnošenju hrane. Posjetite internet stranicu te naučite više o projektu FOCUS IN CD

1. Izjava o sufinanciranju:

„Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Izjava o odricanju od odgovornosti:

„Stajališta izraženo u ovom internetskom alatu isključiva su odgovornost projektnih partnera FOCUS IN CD i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. “


Logo Projekt Focus IN CD Hrvatski


Zadnji puta izmijenjeno: Wednesday, 13 January 2021, 12:32