O Interreg Central Europe Focus IN CD i Interreg Danube Transnational Programme, and CD SKILLS

Interreg Central Europe (CE) je program kohezijske politike Europske unije (EU) i dio Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDG). S ukupnim budžetom od 246 milijuna eura promiče i podržava suradnju izvan granica pojedine zemlje te između javnih i privatnih organizacija. Projekti Interreg CE obuhvaćaju četiri različita tematska područja: Inovacija, Niska razina ugljika, Kultura i okoliš te Transport.

Danube Transnational Programme (DTP) promiče ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u Podunavlju kroz politiku integraciju u odabranim područjima.

Dunavski transnacionalni program (Danube Transnational Programme, DTP) financira projekte za razvoj i praktičnu provedbu okvira politike, alata i usluga te konkretnih malih pilot ulaganja. Traži se komplementarnost sa širom Strategijom EU-a za dunavsku regiju (EUSDR). Ukupni programski proračun iznosi 274 578 077 eura. Odabrani projekti financiraju se do 85% troškova. Potpora EU dolazi iz tri različita fonda: Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) (202 095 405,00 €), Instrumenta za pretpristupnu pomoć II (IPA II) (19 829 192,00 €), Europskog instrumenta susjedstva (ENI ) (10 000 000,00 €).

Projekt „FOCUS IN CD - Inovativna prema bolesnicima usmjerena zdravstvena skrb – prednosti uspostave uske mreže Središnje Europe u zbrinjavanju bolesnika oboljelih od celijakije”, br. CE111, pripada području Inovacije. Sa sredstvima od gotovo 1,9 milijuna eura ima za cilj značajno poboljšavanje i usklađivanje skrbi za bolesnike s celijakijom u Središnjoj Europi. Dvanaest partnera iz Hrvatske, Njemačke, Mađarske, Italije i Slovenije aktivno je uključeno u tu važnu aktivnost.

Projekt CD SKILLS “Unaprjeđenje upravljanja celijakijom u Podunavlju podizanjem svijesti, proširivanjem znanja i razvijanjem boljih vještina” bavi se postojećim izazovima zdravstvenog sektora u upravljanju celijakijom u dunavskoj regiji. Procjenu regionalnih nedostataka u upravljanju celijakijom pratit će uvođenje inovativne strategije učenja koja kombinira tradicionalna predavanja i moderne e-alate, razvoj učinkovitih strategija otkrivanja bolesti te inovativne pilot usluge. Multisektorska transnacionalna mreža omogućit će razmjenu znanja

Jedan je od glavnih ciljeva projekta razvoj alata za e-učenje, kako za bolesnike tako i za zdravstvene djelatnike, s ciljem unapređenja znanja o ovom kroničnom nepodnošenju hrane.

Saznajte više o projektu Focus in CD and CD SKILLS na web stranicama projekta:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Focus-IN-CD.html 
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cd-skills.

Projekti Focus in CD i CD SKILLS bave se postojećim izazovima zdravstvenog sektora u upravljanju celijakijom u srednjoeuropskoj i dunavskoj regiji. Projektne će aktivnosti podići svijest, unaprijediti znanje, vještine i kompetencije svih dionika uključenih u upravljanje celijakijom, učinkovito poboljšavajući kapacitete zdravstvenih i socijalnih usluga. Projekt kapitalizira projekt SI-HU LQ-CELIAC.


Zadnji puta izmijenjeno: Tuesday, 12 July 2022, 12:06