Az Interreg Közép Európa Focus in CD és a Duna Transznacionális CD Skills Programokról

Az Interreg Közép-Európai Program egyike az Európai Unió Regionális kohéziós Programjainak, és része az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak (ERFA). A program rendelkezésére összesen 246 millió Euro áll, és célja, hogy ösztönözze és finanszírozza a határokon átnyúló, közösségi és magán szervezetek közötti együttműködést. Az Interreg Közép-Európa projektek 4 tematikus csoportban valósulnak meg: az Innováció támogatása, a Szén-dioxid kibocsátás csökkentése, a Kultúra & Környezet, valamint a Közlekedés.

A Duna Transznacionális Program (DTP) elősegíti a tagállamok gazdasági, szociális, területi kohézióját. A DTP számos projektet finanszíroz. Össz költségvetése 274 578 077 euró, melyből 231 924 597 euró az Európai Unió támogatása, és 42 653 480 euró a nemzeti költségvetésekből származik. Egyes kiválasztott projektek 85% uniós támogatást élvezhetnek.

Az uniós támogatás három különböző alapból ered: az Európai Regionális Fejlesztési Alap (202 095 405 euró), az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz második fázisa (19 829 192 euró) az Európai Szomszédsági Eszköz (10 000 000 euró) összegben.

A CE 111 számú, „Focus IN CD” - A coeliakiás betegek innovatív, páciensközpontú gondozása egy szorosan együttműködő közép-európai hálózat előnyeinek érvényesítésével – című projekt az innováció kategóriába tartozik. A közel 1,9 millió EUR támogatási összegű projekt célja a Közép-Európában élő coeliakiás betegek gondozásának javítása és harmonizálása. 
A projektnek 12 partnere van Horvátországból, Magyarországról, Németországból, Olaszországból és Szlovéniából.

A CD SKILLS projekt célja a coeliakia ellátás színvonalának javítása a Duna menti országokban.

A projekt első lépése a jelenlegi gyakorlat, hiányosságok, regionális eltérések felmérése, majd ennek alapján új, hatékonyabb, a betegek érdekeit jobban szolgáló stratégiák kialakítása, hagyományos tanulási módszerek és modern e-eszközök felhasználásával.

Hosszú távon célunk az egészségügyi ellátó személyzet és a betegek tudásának növelése, mert ez vezet majd megfelelő diagnózishoz és kezeléshez, végeredményben a betegek életminőségénak javulásához. 

A két program egyik legfontosabb célja e-learning anyagok létrehozása a laikus közönség és a szakemberek számára is, hogy ilyen módon széles rétegek korszerű tudáshoz jussanak a coeliakiáról.

Az alábbi oldalakon tudhatnak meg többet a projektekről:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Focus-IN-CD.html

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cd-skills.

A Focus in CD és a CD SKILLS projektek célja a coeliakia ellátás színvonalának javítása a közép-európai és a Duna menti országokban. A projekt megvalósulásának eredményeként a coeliakia ellátásban résztvevő egészségügyi szakemberek és hatóságok tudása és együttműködése magasabb szintre emelkedik a régió minden országában.

A projekt felhasználja a SI-HU LQ-Celiac korábbi eredményeit is.


Utolsó módosítás: 2022. August 9., Tuesday, 09:40